Responsive image
o nas
zakres działalności
realizacje
współpraca
kontakt

O naszej firmie

Zespół Usług Projektowych Inżynieria to wieloosobowy zespół inżynierów branżystów. Zajmujemy się projektowaniem oraz nadzorowaniem robót budowlanych branży instalacji sanitarnych i elektrycznych. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, hydrologicznej, geodezyjnej oraz geotechnicznej. Oferujemy rzetelne i terminowe usługi projektowe oraz doradztwo na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz konkurencyjne ceny, dostosowane do sytuacji na rynku. Zajmujemy się budownictwem mieszkaniowym (budynki jedno i wielorodzinne), usługowym oraz przemysłowym.

Responsive image

Inwentaryzacje

Wykonujemy inwentaryzacje przygotowawcze oraz powykonawcze na istniejących obiektach, z opcją opracowań 3D kompatybilnych z oprogramowaniem koordynacyjnym Navisworks.

Instalacje wewnętrzne

Projekty branżowe na wszystkich stadiach procesu inwestycyjnego: od studium wykonalności, poprzez koncepcje, projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze, , aż do nadzorów autorskich i projektów powykonawczych dla instalacji:

- wodno-kanalizacyjnych
- centralnego ogrzewania (w tym odnawialne źródła energii)
- wentylacji mechanicznej
- gazowych
- przeciwpożarowych (instalacje hydrantowe i tryskaczowe w standardach NFPA i VDS)
- elektrycznych
- słaboprądowych.

Instalacje zewnętrzne, sieci i przyłącza

Kompletne projekty zagospodarowania terenu w zakresie instalacyjnym:

- instalacje, przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej, także z rozsączaniem/zrzutem do wód powierzchniowych
- instalacje, przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej (w tym oczyszczalnie ścieków i kanalizacja tłuszczowa)
- instalacje, przyłącza i sieci wodociągowe, w tym instalacje wody szarej i hydrantowe
- sieci i przyłącza ciepłownicze oraz węzły ciepłownicze wraz z uzgodnienieniami i AKPiA
- instalacje, przyłącza i sieci gazowe, łącznie ze stacjami redukcyjnymi.
- instalacje elektryczne i teletechniczne
- instalacje odnawialnych źródeł energii (geotermia, energia solarna).

Charakterystyki, audyty i certyfikaty energetyczne

Sporządzamy charakterystyki energetyczne, analizy możliwości ekonomicznych racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, audyty termomodernizacyjne oraz certyfikaty energetyczne z wpisem do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRChEB).

Budownictwo przemysłowe

Projektujemy:

- instalacje kanalizacji technologicznej
- instalacje gazów medycznych
- instalacje sprężonego powietrza i pary
- odzyski ciepła z urządzeń
- zakładowe sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i energetyczne.

Sprawy urzędowe

Służymy ekspertyzą przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych w procesie inwestycyjnym, między innymi w zakresie:

- wniosków o warunki zabudowy i warunki przyłączeniowe
- decyzji lokalizacyjnych (w tym Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego)
- decyzji środowiskowych
- koordynacji uzbrojenia podziemnego (tzw. ZUDP)
- uzgodnień branżowych
- uzgodnień Sanepid i ppoż
- zgłoszeń robót budowlanych i pozwoleń na budowę
- decyzji wodnoprawnych

Realizacje

Od początku działalności zrealizowaliśmy setki projektów branżowych. Poniżej prezentujemy wybrane realizacje naszych projektów.

Współpraca

Oferujemy możliwość stałej współpracy w zakresie projektowania i doradztwa na preferencyjnych warunkach terminowych i finansowych Inwestorom i biurom architektonicznym w całej Polsce. Zapytania ofertowe można do nas kierować drogą telefoniczną lub mailową

Kontakt

Adres: Obrońców Modlina 1d, Kraków
E-mail: biuro@zpi.com.pl
Telefon: +48 608 451 344


Responsive image

Copyright Ⓒ 2019 Zespół Usług Projektowych Spółka z o.o.